array Data Praha s.r.o.
Jánská 314
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Česká Republika

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C 12541

IČO: 47117923
DIČ: CZ47117923

Tel .: +420 603 484 703
E-mail: sales@array.cz

Výkonný ředitel
Lenka Birthelmer

Vlastnická struktura
Friedrich Birthelmer 100%

Zdroj: Vytvořeno pomocí generátoru stránek www.adsimple.at ve spolupráci s jobcorner.at

Zprostředkování EU

V souladu s nařízením o online řešení sporů ve věcech spotřebitelů (nařízení o online řešení sporů) bychom vás rádi informovali o online platformě pro řešení sporů (platforma OS). Spotřebitelé mají možnost podat stížnosti na online platformě Evropské komise pro řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/odr. Potřebné kontaktní údaje naleznete výše v našem popisku.

Chtěli bychom však zdůraznit, že nejsme ochotni ani povinni účastnit se postupů pro řešení sporů před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

Odpovědnost za obsah této webové stránky

Neustále vyvíjíme obsah této webové stránky a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za správnost veškerého obsahu na tomto webu, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami.

Pokud zaznamenáte jakýkoli problematický nebo nezákonný obsah, kontaktujte nás okamžitě, kontaktní údaje najdete v popisku.

Odpovědnost za odkazy na této webové stránce

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah neneseme odpovědnost. Odpovědnost za propojené webové stránky pro nás neexistuje, protože jsme nevěděli o nezákonných činnostech a nezaznamenali jsme takovou nezákonnost a odkazy bychom okamžitě odstranili, pokud bychom zjistili jakékoli nezákonnosti.

Pokud na našem webu zaznamenáte nezákonné odkazy, kontaktujte nás, kontaktní údaje najdete v potisku.

Informace o autorských právech

Veškerý obsah této webové stránky (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorskému právu. V případě potřeby budeme legálně usilovat o neoprávněné použití částí obsahu našich stránek.

Pokud na tomto webu najdete obsah, který porušuje autorská práva, kontaktujte nás.