Medical Imaging

Pomocí moderních digitálních způsobů (CT, MR, atd.) a standardizace informací o pacientovi (EMR) vzrůstá v medicíně množství digitálních informací, které musí být distribuovány a archivovány. Současně jsou však ve zdravotnictví kladen důraz na snižování nákladů.

Rimage Medical systémy podporují úsilí snížit náklady na minimum. Nahrazují drahé filmy optickými médii BD, DVD a CD. Svou plnou automatizaci šetří čas i peníze. Rimage Medical systémy překračují standardy zdravotnické techniky z hlediska své spolehlivosti a integrace s PASC systémy. To je také důvod, proč je Rimage jasným lídrem na trhu a partnerem všech významných lékařských společností.

Výhody pro uživatele:

  • Nejlepší hospodárnost s nejnižšími náklady na tisk etiket a nejnižšími výrobními náklady na jedno médium, umožní úspory nákladů na distribuci snímků.
  • Záměnu snímků pacienta s potiskem pacienta jiného, lze vzhledem k plné automatizaci vyloučit.
  • Profesionální, robustní design systému přímo napojen na zpětnou vazbu informací o aktuálním stavu v systému PACS umožňuje maximální dostupnost systému a zaručuje dlouhodobou stabilitu
  • Průlomové termo-(re)-transfer technologie tisku (PrismPlus!, Everest) zajišťují dlouhodobou čitelnost důležitých informací na etiketě (např. jméno pacienta, datum inspekce). Etiketa je odolná vůči otěru, vlhkosti a UV záření.
  • Rimage systémy splňují nejvyšší standardy kvality. Pokrývají celé spektrum profesionálních služeb a nabízejí plnou funkčnost, která je v oblasti zdravotnictví velmi důležitá.