Archivierung

S rostoucím množství digitálních informací, u nichž je důležitá dlouhodobá a bezpečná archivace, jsou optická média optimální alternativou pro jejich uchování, pokud ovšem není nutné mít k těmto datům trvalý přístup.

Na typu informací nezáleží. Může se jednat o e-maily, firemní dokumenty, software, video nahrávky atd. Archivace je důležitá pro případnou obnovu ztracených či poškozených dat.

Výhody pro uživatele:

  • Vstupní a výstupní kapacity medií ve spojení s výkonnými integrovanými systémy umožňují bezobslužný provoz.
  • Blu-ray disky a „Disc Spanning“ technologie umožňují archivovat velké soubory, které jsou automaticky rozděleny na potřebný počet médií.
  • Unikátní “Bulk Read” funkce umožňuje automatické čtení velkého množství archivovaných médií.
  • Neomezená životnost potisku, v souvislosti s medii na které je poskytována záruka 50 a více let, se jedná o dlouhodobý a spolehlivý archiv.